Վարկային գործարքներ կատարեք միայն Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և գրավատների հետ, այլապես ֆինանսական խաբեությունների զոհ դառնալու դեպքում չեք կարողանա դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ։

Խարդախ ֆինանսական միջնորդների վերաբերյալ Սոցիալական գովազդը կարող եք դիտել հետևյալ հղումով՝ YouTube

«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից։