«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների սակագներ

Դրամարկղային գործառնություններ
Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեք
5, 10, 20, 50 ԱՄՆ դոլար մինչև 2004թ. թողարկում -5 ՀՀ դրամ
100 ԱՄՆ դոլար մինչև 2009թ. թողարկում -5 ՀՀ դրամ
Դրամանիշների իսկության փորձազննում
ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ
Այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ 0.5% նվազագույնը՝ 200 ՀՀ դրամ
Վարկային գործառնություններ
Անկանխիկ վարկերի տրամադրման դեպքում գանձվում է փոխանցման միջնորդավճար փոխանցում կատարող բանկի սակագներով սահմանված գումարի չափով
Երաշխիքների տրամադրում (թողարկում) գանձումը կատարվում է համաձայն պայմանագրի
Երաշխիքային հայտի ուսումնասիրության վճար 15,000 ՀՀ դրամ
Հայտի ապահովման (մրցույթի մասնակցության) երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 1.5%, նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքների սպասարկման միջնորդավճար՝ Աշխատանքների կատարման, կանխավճարի ապահովման երաշխիքներ
Մինչև 366 օր երաշխիքի գումարի 2%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ
366-ից մինչև 548 օր երաշխիքի գումարի 2.5%, նվազագույնը՝ 70,000 ՀՀ դրամ
548 օր և ավելի երաշխիքի գումարի 3%, նվազագույնը՝ 100,000 ՀՀ դրամ
Կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) և այլ երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 3%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն երաշխիքի գումարի 1.5%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ
Այլ վճարներ
Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ) 3,000 ՀՀ դրամ
Վարձակալության թույլտվության, գրանցման թույլտվության, պետ. համարանիշի փոփոխության թույլտվության և այլնի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ) 3,000 ՀՀ դրամ
Վարկային քաղվածքի տրամադրում Անվճար
Արժեքների ի պահ ընդունում
Պայմանագրի ավարտից 7 (յոթ) աշխատանքային օր հետո փաստացի օգտագործված յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել քան 10,000 ՀՀ դրամը
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պարտադիր չհամարվող և/կամ բանկային ու առևտրային գաղտնիք չհանդիսացող տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթերի պատճեների տրամադրումը Տեղեկությունները կտրամադրվեն գրավոր պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում։ Վճարը` թղթային մեկ տպագիր էջը 25 դրամ, էլեկտրոնային առաքման դեպքում` անվճար:
Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 25.10.2023թ.-ի թիվ 2510231 վարչության որոշմամբ։ Ուժի մեջ է 26․10․2023թ․-ից։

Թարմացվել է` 26/10/2023, 16:58

Բաժանորդագրվել նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր հատուկ առաջարկների մասին


    Պատվիրել հեռախոսազանգ

    Մեր մասնագետները շուտով կկապվեն Ձեզ հետ